Landstingsbidrag

 

8-18 år ges bidrag en gång om året.

0-7 år krävs ögonläkare recept.